Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Arveret

Arveloven bestemmer, hvem der skal arve efter dig, hvis du ikke har oprettet et testamente, hvor du har testeret hvem din arv skal tilfalde. Går du derfor med tanker eller ønsker om at bestemme, hvordan din formue skal fordeles efter din død, er det en ide at læse følgende.

Hvem arver dig?

Det følger af arvelovens regler, hvem der arver efter dig når du dør. Hvis du ikke har oprettet et testamente, er det arvelovens regler om arveklasser der bestemmer, hvem der berettiges til at arve efter dig.

  • 1. arveklasse

Udgangspunktet er, at ens ægtefælle og børn indgår i 1. arveklasse. Din ægtefælle vil arve halvdelen af den formue du efterlader, mens dine børn vil arve den anden halvdel.  Har du ingen ægtefælle, vil arven tilfalde dine børn. I tilfælde af at dit barn eller et af dine børn er gået borte, vil pågældendes del af arven tilfalde dens barn. Har du ingen børn, vil hele arven tilfalde din ægtefælle.

  • 2. arveklasse

Af denne arveklasse følger dine forældre, som i udgangspunktet vil arve hver deres halvdel af den arv du efterlader, hvis du ikke har en ægtefælle eller børn. Følger det, at den ene af dine forældre er død, vil den halvdel gå til dine søskende, og viser det sig her, at en af dine søskende er død, vil arve tilfalde dens børn.

  • 3. arveklasse

Denne arveklasse omfatter dine bedsteforældre, som hver vil arve halvdelen, hvis du hverken har en ægtefælle, børn eller forældre til at arve efter dig. Ved dine forældres død, vil arven efter dig tilgå dine forældres søskende. Slægtslinjen for hvem der skal arve slutter i denne klasse. Der vil derfor ikke tilfalde din kusiner eller fætre arv.

Hvis ingen arvinger?

Har du ingen arvinger, som følger af arveklasserne, vil arven tilfalde staten, medmindre du har oprettet et testamente.

hvorfor vælge advomatch?