Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Boligadvokat

Ved handel med fast ejendom kan det være en god ide at søge juridisk bistand fra en boligadvokat, da denne med sin viden, indsigt og autoritet kan yde dig professionel hjælp under hele købsprocessen. En boligadvokat forholder sig til de mange juridiske regler der følger af ejendomsretten og forpligter sig til at yde uvildig juridisk bistand, som sikre dig at handlen foretages efter de gældende regler og sædvaner. Man kan beskrive en boligadvokat som ens støtte, vejleder og rådgiver.

Boligadvokatens opgaver kan eksempelvis være, at yde dig rådgivning under hele købsprocessen, gennemgå lånedokumenterne med dig, såfremt der er ydet et banklån- og eller realkreditlån, gennemlæse den endelige købsaftale og sikre at den indeholder et vilkår om advokatforbehold. Boligadvokaten forpligter sig til at hele købsprocessen forløber gnidningsløst og problemfrit, og udarbejder de juridiske dokumenter, som sikre, at du er den retmæssige ejer af ejendommen. Disse dokumenter er henholdsvis købsaftalen og ejendommens skøde, og kan tilskrives at være fundamentet for, at handlen kan afsluttes og at du som køber kan gøre brug af din nye bolig.

Boligadvokatens mange opgaver

En boligadvokat kan give dig tryghed og sikkerhed under hele købsprocessen, og samtidig give dig indsigt, viden og grundlæggende rådgivning om boligen. Forneden får du en 8-trins guide i, hvad en boligadvokat som udgangspunkt vil bistå dig med ved køb af fast ejendom.

 1. Gennemgang af købsaftalen og salgsopstillingen

  Boligadvokaten vil som det første gennemgå købsaftalen og dens vilkår med køber, for at sikre sig, at denne ikke stilles dårligere end sælger. Derefter vil der almindeligvis være en gennemgang af salgsopstillingen, som giver boligadvokaten et udgangspunkt for, at forholde sig til ejendommen og dens tilstand.

 2. Gennemgang af ejendommens dokumenter

  Boligadvokaten vil gennemgå ejendommens dokumenter, som kan være servitutter, ejendomsvurderingsmeddeleser, forsikringsforhold og give dig en forståelse af dem. Der er ofte mange forskellige dokumenter som følger ved handel med fast ejendom, hvorfor advokaten også forsikre sig, at samtlige dokumenter er tilsendt og gennemgået.

 3. Gennemgang af boligen og en uvildig vurdering af prissætningen

  Boligadvokaten vil sædvanligvis give dig en uvildig vurdering af ejendommens prissætning og boligen som en helhed, med udgangspunkt i ejendommens dokumenter, tilstand og beliggenhed, så køber får mulighed for, at danne sig et indtryk af om boligens prissætning er fastsat efter markedsværdien.

 4. Uvildig vurdering af dit finansieringsforslag

  Boligadvokaten kan, efter ønske fra dig, også gennemgå det finansieringsforslag du har fået tilbudt og om det er den rette løsning for dig, med udgangspunkt i dine økonomiske forhold.

 5. Gennemgang af ejendommens tilstandsrapport

  Boligadvokaten gennemgår også ejendommens tilstandsrapport med dig, som kan være svær læsning, da der af en tilstandsrapport ofte følger faglige termer og begreber, som beskriver ejendommens tilstand. Her vil der også være en gennemgang af ejendommens energimærke og hvilken betydning den har for dine kommende boligudgifter.

 6. Udarbejdelse af købsaftale, oprettelse af skøde og tinglysning

  Boligadvokaten udarbejder den endelige købsaftale og opretter ligeledes skøde, som er et digitalt dokument der skal underskrives af dig, hvorefter den skal tinglyses af boligadvokaten digitalt, hvilket er det endegyldige bevis på, at du er den retmæssige ejer af ejendommen.

 7. Refusionsopgørelse på overtagelsesdagen

  Boligadvokaten hjælper køber med refusionsopgørelse som er måling af el, vand samt opgørelse over andre mangler. Dette er et mellemværende mellem køber og sælger. Boligadvokaten kan på vegne af køber påberåbe de mangler der måtte være og gøre dem gældende overfor sælger, og med det kræve manglerne betalt. Normalt skal refusionsopgørelsen være udformet 30 dage efter boligen er overtaget.

 8. Overførelse af købersum og den endelige gennemførelse af handlen

  Boligadvokaten sørger til slut for, når den endelige aftale er landet og parterne er nået til enighed, at frigive købersummen og afslutte handlen.

Hvorfor bruge en boligadvokat?

Din boligadvokat er din sikkerhed for, at der ikke opstår uventede og utilsigtede fejl, i strid med gældende lov, da det ellers hurtigt kan blive dyr affære at handle med fast ejendom. Det dokumentationsarbejde som boligadvokaten udarbejder forudsætter en ekspertviden og konkrete kompetencer, som kun specifikke fagpersoner besidder.

Advomatch hjælper med at finde en kompetent boligadvokat – helt uforpligtende!

Som nævnt foroven, kan boligadvokaten beskrives som en støtte, vejleder og rådgiver før, under og efter handlen med fast ejendom.

Advomatch har forpligtet sig til at gennemsøge advokatmarkedet for de bedste boligadvokater og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.

hvorfor vælge advomatch?