Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Berigtigelse af bolighandlen – Advokatforbehold lig med fortrydelsesret

Når du har besluttet dig for at købe en fast ejendom udarbejder sælger, oftest som det første, en købsaftale som skal underskrives af dig. Af købsaftalen følger der ofte flere forskellige vilkår. Det er vigtigt at et af disse vilkår er et advokatforbehold, da du som køber sikre dig, at handlen først kan gennemføres, når din boligadvokat berigtiger bolighandlen. Dette betyder også, at du har mulighed for at ændre i købsaftalens vilkår, under forudsætning af, at sælger kan godkende ændringerne. Advokatforbeholdet giver dig også mulighed fra at trække dig fra købsaftalen, hvorfor den også kan tilskrives som en fortrydelsesret.

Et af købsaftalens vilkår er en frist for at indgive indsigelser mod købsaftalens vilkår, som netop en boligadvokat kan påberåbe på vegne af dig, da dette også følger af advokatforbeholdet. Modtager sælger eller mægler ingen indsigelser fra boligadvokaten inden fristens udløb, og er købsaftalen underskrevet af henholdsvis dig og den sælgende part, bliver du bundet af købsaftalen på de vilkår, som sælgende part har sat ind i købsaftalen.

En boligadvokats berigtigelse af købet er derfor vigtigt, da advokaten her vil gennemgå ejendommens dokumenter og tilstand, hvilket bevirker, at du er juridisk sikret mod usete fejl, som du ellers ville hæfte for. Det vil være boligadvokatens ansvar, hvis noget er overset og du af den grund stilles dårligt. Der følger derfor også en tryghed vil at bruge en boligadvokat, da denne vil være forpligtet til at udrede en overset fejl eller skade, og vil oftest få det løst via sin forsikring, som alle der driver advokatvirksomhed har tegnet, da det er et krav.

Det er derfor vigtigt, at du som køber forsikre dig, at der følger et vilkår om advokatforbehold i købsaftalen. Få købsaftalen gennemgået inden du underskriver den eller inden fristen for indsigelser oprinder.

Advomatch hjælper med at finde en kompetent boligadvokat – helt uforpligtende!

Som nævnt foroven, kan boligadvokaten beskrives som en støtte, vejleder og rådgiver før og efter handlen med fast ejendom.

Advomatch har forpligtet sig til at gennemsøge advokatmarkedet for de bedste boligadvokater og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.

hvorfor vælge advomatch?