Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Ægteskab – hvad betyder det?

Når et ægteskab indgås, kan det have juridiske konsekvenser i mange sammenhænge. Ved indgåelsen af et ægteskab opstår der forpligtelser og rettigheder ægtefællerne imellem, som først ophører ved skilsmisse eller død. De forpligtelser og rettigheder der følger ved indgåelse af ægteskab er følgende:

  • Fælleseje, som følger automatisk ved indgåelse af ægteskab, og betyder, at der skal ske ligedeling af formuen ægtefællerne imellem, ved ægteskabets ophør.
  • Arveret, som bevirker, at din ægtefælle arver 50 % af din formue automatisk, når du går bort, læs mere om arveret her.
  • Gensidig forsørgelsespligt, som bevirker, at I – hver efter evne – skal bidrage til at skaffe familiens underhold. Står én af jer uden indtægt, har din ægtefælle pligt til at afholde alle de udgifter I måtte have i jeres dagligdag, uden mulighed for at kunne kræve udgifterne tilbagebetalt senere.

Fælleseje

Ved indgåelse af ægteskab opstår der en automatisk fælleseje ægtefællerne imellem, hvilket også kaldes formuefællesskab. Fællesejet omfatter i udgangspunkt alt, hvad I hver især ejer ved ægteskabets indgåelse, men omfatter også alt, hvad I erhverver i fremtiden. Problemstillinger omkring fælleseje er ofte set ved skilsmisser. Udgangspunktet er, at der skal ske en ligedeling af hver af ægtefællernes formuer, forudsat at begges bodele (ægtefællernes formue) er positive.
Her kan være én god ide at kontakte en familieretsadvokat, da denne kan hjælpe dig med en opgørelse over formuerne og hjælpe med delingen af hvad der hører til Jeres fælleseje.

Hvordan undgår man fælleseje?

Ægtepagtsæreje

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem to ægtefæller, som udtrykkeligt bestemmer, at der ikke skal gælde fælleseje i ægteskabet og afbryder derfor ægteskabets automatiske formuefællesskab. Man kan i ægtepagten bestemme om man vil hæve formuefællesskabet helt eller delvist med en ægtepagt om særeje. Udgangspunktet er, at en ægtepagt kan laves før og efter ægteskabets indgåelse, men en familieretsadvokat vil som udgangspunkt råde Jer til at lave den før.

Fælleseje er den legale formueordning i Danmark. Men ved at oprette en ægtepagt om særeje, ændrer eller ophører formuefællesskabet mellem Jer som ægtefæller. Særeje kan derfor tilskrives at være en formueordning, og det betyder, at du ikke skal dele den del af din formue som du har gjort til særeje, ved f.eks. skilsmisse.

Der findes forskellige særejeformer som kan oprettes gennem en ægtepagt om særeje:

  • Særeje for alt hvad i hver især ejer her og nu.
  • Særeje vedrørende en genstand, eksempelvis en ejendom eller en virksomhed.

Det anbefales at man kontakter en familieretsadvokat, hvis man går med ønsker om oprettelse af en særejeægtepagt, da denne kan hjælpe dig med at forstå, hvad der vil give bedst mening for dig og din situation.

Skilsmissesæreje

Som nævnt foroven kan man oprette særejeægtepagter, som bevirker, at formuefællesskabet ophører mellem ægtefæller helt eller delvist. En anden særejetype er skilsmissesæreje, som bestemmer, at der i tilfælde af separation eller skilsmisse er særeje imellem ægtefællerne, men fælleseje når én af ægtefællerne er gået borte.

Tidsbegrænset særeje

Ægtefæller imellem kan også aftale, at man i de første 10 år af ægteskabet har særeje, hvorefter særejet automatisk bliver fælleseje. Dette kan være en løsning for Jer, som har behov for tid til at se, om ægteskabet består.

Advomatch hjælper med at finde dig en kompetent familieretsadvokat – helt uforpligtende!

Som nævnt foroven, kan en familieretsadvokat beskrives som din støtte, vejleder og rådgiver, inden du indgår dit ægteskab eller efter. Det kan være en svær proces, at gøre sig tanker om ens aktiver skal forblive ens egne eller om ens ægtefælle skal have ligeligt ret til dem. Det kan derfor være en god idé, at konsultere sig med en professionel familieretsadvokat, som med sin indsigt, erfaring og viden kan hjælp dig til at træffe den rigtige beslutning.

Advomatch har forpligtet sig til at gennemsøge advokatmarkedet for de bedste og mest kompetente familieretsadvokater og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.

hvorfor vælge advomatch?