Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Skilsmisseadvokat

Separation og skilsmisse er for mange ægtefæller en svær beslutning, da det har drastiske konsekvenserne og som i langt de flestes tilfælde betyder, at deres liv omvæltes. Der er mange forbehold at tag hvad angår børn, bolig, indbo og andre forhold. Dog er det vigtigt, at man sætter sig ind i de juridiske forhold der følger af en separation og skilsmisse.

– Separation

Man kan vælge om man vil skilles, eller om man vil igennem en separationsperiode, inden man bliver skilt. Separationsprocessen startes ved at man udfylder en ansøgning om separation på Familieretshusets hjemmeside. Man har fra ansøgningsdagen tre måneder til at flytte fra hinanden, før skilsmissen kundgøres. Flytter i ikke fra hinanden er der risiko for at separationen annulleres. Hvis i ikke er enige om skilsmissen, kan i normalt først blive skilt, når I har været separeret i 6 måneder.

– Skilsmisse

Når separationsperioden er ovre indtræffer skilsmissen. Her kan der opstå juridiske tvister om familieretlige- og økonomiske forhold. Hertil kan nævnes problemer som deling af værdier såsom fast ejendom, værdipapirer, bil og indbo. Desuden kan der opstå spørgsmål om forældremyndighed over fælles børn. Det kan være svært og problematisk at forholde sig til førnævnte forhold, men en familieretsadvokat kan være din støtte, rådgiver og vejleder, og være med til at forebygge eventuelle retlige tvister inden det udarter sig i en retssag.

Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag kan pålægges af den ægtefælle, som ikke har økonomisk kapacitet til at forsørge sig selv tilstrækkeligt, til den anden ægtefælle

Der er to former for ægtefællebidrag:

– Under ægteskabet

Som ægtefæller har man pligt til at sikre hinandens underhold og forsørge hinanden. Der kan være stor forskel i ægtefællernes indtægter, også mens man lever sammen og stadigvæk er gift. Statsforvaltningen kan, i visse tilfælde, pålægge den ene ægtefælle at betale ægtefællebidrag til den anden, hvis den ene ægtefælle ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for den anden ægtefælle.

– Efter separation eller skilsmisse

Ved separation og skilsmisse ophører forsørgelsespligten mellem ægtefæller. Statsforvaltningen kan først kundgøre separation eller skilsmisse mellem Jer, når der er enighed om ægtefællebidraget. Opstår der derimod uenighed om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, er det domstolene der træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ydes ægtefællebidrag og i hvor lang tid bidraget skal betales.

En familieretsadvokat kan sikre dig, at du ikke er dårligere stillet ved separation og skilsmisse end modparten, og samtidig sikre dig støtte, råd og vejledning.

Skilsmisseadvokat som mægler

Det er ofte set, at en skilsmisse kan være en hård proces for de tidligere ægtefæller og deres familie. De mange spørgsmål om økonomi, forældremyndighed, ægtefællebidrag, bodeling, bolig og fremtiden kan være bebyrdende i en tid, hvor man er følelsesmæssig sårbar. Det kan svært at overkomme at forholde sig til alle de spørgsmål og især, hvis der er en tidsfrist på stillingetagen og svar. Her kan en skilsmisseadvokat være den rådgiver og støtte man søger, da denne vil have til opgave, at varetage ens interesser og samtlige spørgsmål der måtte følge af en skilsmisse sag.

Advomatch hjælper med at finde en kompetent skilsmisseadvokat – helt uforpligtende!

Som nævnt foroven, kan skilsmisseadvokaten beskrives som din støtte, vejleder og rådgiver.

Advomatch har forpligtet sig til at gennemsøge advokatmarkedet for de bedste og mest kompetente skilsmisseadvokater og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.

hvorfor vælge advomatch?