Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Strafferet 

I alt blev ca. 145.000 mennesker i alderen 15-79 fundet skyldige i kriminalitet i 2017. Årsagerne til, at der i et land som Danmark, hvor ligheden er stor, hvor der et økonomisk sikkerhedsnet for alle og hvor man som søn af mureren kan blive læge, kan for mange at se være et stort spørgsmål.

Men det faktum at så mange mennesker, alene i 2017 blev dømt for kriminalitet, vidner om, at der er behov strafferetsadvokater og at de er vigtig del af retssamfundets fundament, og især for de mange personer der sigtes eller tiltales for en forbrydelse. 

Forskellen på en mistænkt, en sigtet og en tiltalt

Mistænkt

Forud for en sigtelse eller en tiltale i en straffesag, kan man være mistænkt for en forbrydelse. Politiet må gerne efterforske en mistænkt, som kan have en perifer relation til en igangværende straffesag.

Sigtet

Vurderer politiet, at der er en rimelig grund til at mistænke en bestemt person for, at have begået en forbrydelse, sigter politiet ham eller hende for forbrydelsen. Politiet har her en pligt til at fortælle den sigtet, hvilken forbrydelse denne er sigtet for. Der opstår ligeledes en række rettigheder, som politiet også er forpligtet til at fortælle om og er som følgende:

  1. Som sigtet har man som udgangspunkt ret til vælge en strafferetsadvokat, også kaldet forsvarer
  2. Man har ikke pligt til at udtale sig til politiet eller bidrage med oplysninger til en given sags opklaring.
  • Man har hellere ej pligt til at møde til afhøringer eller lade sig afhører.

Tiltalt

Vurderer anklagemyndigheden, at der er beviser nok til at få en sigtet person dømt, rejses der tiltale. Dette betyder, at sagen bliver sendt til domstolene med et anklageskrift, som er et dokument, der beskriver den strafbare handling. Når domstolene har modtaget anklageskriftet, bliver sagen berammet, hvilket vil sige, at domstolene fastsætter dato og tidspunkt for retsmødet i sagen. Herefter vil den tiltalte og eventuelle vidner i sagen blive indkaldt.

Søg én strafferetsadvokat, som er mere end det

En strafferetsadvokat har til opgave at repræsentere den person, som står i en situation, hvor pågældende enten er sigtet eller tiltalt i en straffesag. En god strafferetsadvokat er derimod den, der foruden at repræsentere dig over politiet og anklagemyndigheden, også tager sig til opgave, at varetage den tiltaltes private interesser – som at kontakte dennes familie, hjælpe personen med at få en god udslusning efter en fængselsdom og koordinere samarbejdet med Kriminalforsorgen, som er dem der påtager sig ansvaret for, at en dømt person udstår sin straf.

En dygtig strafferetsadvokat, også kaldet forsvareren, kan også have en afgørende betydning for, hvilket udkom en straffesag får, da denne har bemyndigelsen til;

  • at få forelagt politiets og anklagemyndighedens beviser mod den sigtet eller tiltalte,
  • bearbejde det materiale der ligger forud for en straffesag ved domstolene, og evt. stille spørgsmål til det,
  • påberåbe mangler og fejl ved behandlingen af sagens foreliggende oplysninger.

Politiet og anklagemyndigheden har en grundlæggende interesse i, at få en tiltalt dømt. Det kan derfor forekomme, at beviser bliver forelagt for domstolene på en uhensigtsmæssig måde eller at argumenterne bliver fordrejet således, at den tiltalte stilles i en dårligere situation end det der egentlig følger. Netop her kan det være afgørende, at en strafferetsadvokat med sin viden, erfaring og indsigt kan være politiets og anklagemyndighedens diametrale modsætning, og vende argumenterne og beviserne til den tiltaltes fordel. En strafferetsadvokat med den fornødne erfaringsmæssige ballast og et indgående kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder, har nemlig mulighed for, at påvirke en sag til fordel for den tiltalte.

Advomatch hjælper med at finde en kompetent strafferetsadvokat – helt uforpligtende!

Som nævnt foroven, kan en strafferetsadvokat beskrives som en støtte, vejleder og rådgiver, hvis man står en situation, hvor risikerer at blive dømt for en forbrydelse. Det kan være afgørende for en straffesags udkom, hvem strafferetsadvokaten er.

Advomatch har forpligtet sig til at gennemsøge advokatmarkedet for de bedste og mest kompetente strafferetsadvokater og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.

hvorfor vælge advomatch?